NYHEDER

 

AB Tegldraget 1

 

Nyhedsbrev – september 2018

 

Ny beboer: Velkommen til Per Hove, som er flyttet ind i nr. 55
Boliger til salg: nr. 87 og nr. 91 er til salg.

 

Økonomi: Foreningen har foretaget låneomlægning, 20-årigt til ½%.

 

Malersag: Syn & Skøn faldt ud til foreningens fordel. Der skal nu forhandles med malerfirmaet om udbedringer og færdiggørelse af malerarbejdet.

 

Skader: Det kraftige lynnedslag forårsagede desværre ødelæggelser af privat el-udstyr hos flere beboere. Foreningen slap billigt med nedsmeltning af sikringer i et par gasfyr. Den tørre sommer gjorde at kloakker tørrede ud og stoppede afløb hos beboerne i ”rundingen”. Kloakmester har været rekvireret flere gange. Skybrud og kraftig blæst ødelagde tagsten og forårsagede indtrængning af vand i nr. 53. Udbedringer er nu overgået til foreningens forsikring.

 

Forebyggelse: Foreningen planlægger at iværksætte tag tjek først i det nye år. Beboere i B-husene opfordres til i efterårstiden at tjekke vandopsamlingsbeholdere, så der er frit afløb for regnvand.

 

Udskiftning af døre og vinduer: Bestyrelsen registrerer løbende rekvisitioner om udskiftninger fra beboerne. Sidst på året vil disse blive opsamlet og udbudt til tømrer med henblik på budgettering og gennemførelse i det nye år.

 

Grønne områder: Gartneren vedligeholder områderne og har derudover påbegyndt rydning og nedskæring af træer og buske på skrænten ned til Teglværksvej.

 

Begivenheder: Foreningen har afholdt sommerfest den 11. august. Stor tak til arrangørerne for et succesfuldt arrangement, hvor vi fik god lejlighed til at hilse på de nye beboere. Julefrokost for alle beboere planlægges afholdt lørdag den 8. december. Lene har generøst tilbudt at lægge lokale til. Mere herom senere. Generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 27. marts 2019.                

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen 

 

 

ADVENT

Igen i år vil vi tænde lysene i juletræet ved nr. 69 og på busken ved nr. 79 på Første Søndag i Advent d. 29 november 2015

Vi mødes ved hos Lene kl. 15.00 – til kaffe, te, gløgg, saft, æbleskiver og småkager.

Når mørket falder på ca. 15.45 vil vi synge en Adventssalme og lysene tændes begge steder.

Håber at se så mange som mulig til en hyggelig eftermiddag.

Pris for dette bliver kr. 20,- pr. person.

Mange hilsner

Lene og Merete

Af hensyn til indkøb må I gerne give os besked senest d. 23.11.14  til Lene eller Merete.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

Jeg/vi kommer _____________ antal personer

 

 

 

2015

A/B Tegldraget 1 

Information til beboerne
HUSK ”Grøn dag” lørdag den 8. august kl. 10- 13!

Vi starter med morgenkaffe på den grønne plads ved flagstangen – derefter maler vi grønt mm. 

Samme dag er der fælles sommerfest med etape 2, som starter kl. 14.  

Husk tilmelding til sommerfesten!  

Grill som jubilæumsgave 

Grillen er blevet samlet og er nu til rådighed for beboerne. Det er en gas grill og den vil være placeret i fællesskuret med gasflaske. Bestyrelsen har besluttet at foreningen køber den første flaske gas, hvorefter grillen kan lånes imod at der lægges en kuvert med kr. 25.- i kassererens postkasse (Jannie Rasmussen nr. 77) til grillkassen. Det tages som en selvfølge at grillen er rengjort efter brug. God fornøjelse!  

Venlig hilsen
Bestyrelsen
13.07.15
 

A/B Tegldraget 1

Information til beboerne

1. Tirsdag den 21. april blev der afholdt ordinær generalforsamling
Bestyrelse:
Lennart Skov-Hansen, nr. 73, formand
Janni Rasmussen, nr. 77, kasserer
Jens Gerner Nielsen, nr. 81
Theresa Zedler, nr. 53
Kirsten Andersen, nr. 51
Lene Skovbjerg, nr. 69, suppleant

Huslejen forbliver uændret i 2015 
 

2.  Gadebelysning
Den kommunale gadebelysning slukkes pr. 30. juni 2015.
Derfor har vi indgået en kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af udelysanlæg.  Udgiften hertil afholdes fremover af andelsforeningens driftsbudget. 
 

3.  Lørdag den 27. juni afholdes der ”Grøn dag”, hvor oprydning samt maling af fælles skur og stakit står i fokus. Yderlig information om dagens program udsendes senere. 

4. Onsdag den 20. maj kl. 07.00 starter beskæring af to asketræer over for nr. 59. Det henstilles til beboerne at parkere bilerne udenfor området.   

Venlig hilsen
Bestyrelsen
13.05.15
 

 2014

A/B Tegldraget 1

Information til beboerne

1. Jubilæums- og sommerfest
Ca. 40 beboere fra begge foreninger deltog i jubilæums- og fælles sommerfest lørdag den 23. august.  Tak til alle – ikke mindst til festkomitéen - som dermed bidrog til at gøre festen til en succes. Fra naboerne i etape 2 modtog vi fine gaver i form af en gas grill samt to blåbær buske.  Buskene er plantet på det grønne område bag ved ribsbusken og grillen står i cykelskuret – endnu ikke pakket ud. Grillen kan benyttes af alle beboerne i etape 1 og lånes også gerne ud til beboerne i etape 2.

2. Rensning af kloak
Der er konstateret oversvømmelse fra kloak over for nr. 59. Kloakken vil derfor snarest blive renset.

3..  Vedligeholdelse af træværk
Janni Rasmussen og Jens Gerner Nielsen fra bestyrelsen vil snart annoncere en runde, hvor de på sædvanlig vis vil bese udendørs træværk for at sikre at det bliver ordentlig vedligeholdt.  Hos formanden i nr.73 er der maling til rådighed og mere kan bestilles. 

4. Fyringssæson
I begyndelsen af oktober vil Jens Gerner Nielsen fra bestyrelsen foretage en runde til samtlige boliger for at hjælpe med indstilling af fyr og vandtryk op til fyringssæsonen.

5. Salg af boliger
Som det måtte være beboerne bekendt så er boligerne nr. 55 og 61 sat til salg. Det må gerne bekendtgøres i vide kredse.

6. Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen afholder sit næste møde onsdag den 22. oktober 2014
 

Venlighilsen
Bestyrelsen
28.08.14
    

 

A/B Tegldraget, etape 1

Nyhedsbrev
Dateret: Februar 2014

Nye beboere:
Indflyttet i nr. 75
Ulla Vildbrad Pedersen
samt døtrene Katrine, 13 og Sophie, 11

Indflyttet i nr. 87
Tina Ravnholt
samt datter, Lærke, 8

Vi ønsker de nye beboere hjertelig velkommen!

Bolig til salg
Nr. 85 er til salg jfr. den rundsendte meddelelse dateret 28. januar 2014

Ny flagstang
Den gamle flagstang faldt under stormen. En ny glasfiber flagstang er sat op og betalt af forsikringen.  Nyd det flotte syn!

Beboerliste
Opdateret beboerliste vedhæftes. Venligst tjek oplysningerne og skriv evt. tilbage på:
tegldraget@gmail.com
 
Husk!
Fastelavns arrangement – sammen med beboerne i etape 2
søndag den 2. marts om eftermiddagen. Nærmere information snarest.
Afholdes ved fælleshus og legeplads, etape 2


Venlig hilsen

Bestyrelsen 

2013 

A/B Tegldraget 1

Nyhedsbrev - September 2013 

1.  Bestyrelsen har afholdt ordinært bestyrelsesmøde 24. september
2. Beboernes opmærksomhed henledes på at ejendommene nr. 75 og 87 er til salg.
    Måske I kender nogen som er interesseret? 
 
3. Foreningen har fået sin egen hjemmeside. Søg på
www.abtegldraget1.dk     
 
4. Frosten er på vej – så derfor husk at tilbagelever maling eller sæt den ind i huset.

5. Benyt Jer endelig af bogskabet! Dette er nu også åbent for beboerne i etape 2 

Fra initiativgruppen:
a. Der har været afholdt fælles sommerfest med etape 2
b. Husk adventsarrangement søndag den 1.december!
 
Venlig hilsen

Bestyrelsen 

Andelsboligforeningen Tegldraget Etape 1

                                                                                                      Tølløse d. 17.06.2013

Til alle andelshavere! 

Vores tømrer Hans Jørgen Jensen har gennemgået tagkonstruktionen i samtlige huse og har herved konstateret, at træværket er tørt og ikke angrebet af hverken råd eller svamp. Bestyrelsen vil følge tømrerens anbefaling om at gentage dette eftersyn med 5 – årigt interval. 

I løbet af uge 27 vil bestyrelsesmedlemmerne Janni Rasmussen og Jens Gerner Nielsen foretage udvendig besigtigelse af husenes træværk og komme med evt. henstillinger til andelshavere om maling af døre, vinduer og/eller træbeklædning. Dette fritager dog ikke andelshaverne for selv at holde øje med træværkets tilstand både indvendigt og udvendigt og om nødvendigt meddele opståede skader til bestyrelsen. 

Vores flag bliver lagt i bogskabet i fællesskuret, hvor I kan hente det, når der opstår et behov. 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse angående tilkørselsforholdene omkring boligerne nr. 51 – 59 mm. Henvendelsen blev drøftet på et bestyrelsesmøde. På dette møde konkluderede bestyrelsen, at det for nærværende hverken er teknisk hensigtsmæssigt eller økonomisk muligt at etablere en permanent løsning. Vi vil derfor bede vores gartner om at gennemgå området med hensyn til at lappe hullerne med stabilt grus – hhv. omkring de nævnte boliger, samt andre steder i bebyggelsen, hvor der er behov herfor 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen