TEGLDRAGET – ETAPE 1
Tegldraget – Etape 1 blev bygget i 1984 på den tidligere teglværksgrund. Første etape består af 20 individuelle boliger.
Vi ligger tæt på Tølløse station – der har togforbindelse til København og Kalundborg med halvtimesdrift, samt tog og bus til Slagelse og Ringsted.
I fællesskab med Etape 2 har vi en godkendt legeplads, der er etableret i 2012.
Vi ligger tæt på skov og skønne landskaber præget af istiden. Af seværdigheder kan nævnes Tadre Mølle med forskellige aktiviteter bla en stor urtehave passet af Produktionsskolen. Der er årlige Mølledage og Kildemarkeder.
Tølløse er en skole by med 3 privatskoler – og en folkeskole
Sejergårdsskolen med alle klassetrin http://www.sejergaardsskolen.dk/
Baptisternes skoler – Tølløse Privat og Efterskole for elever fra 7. skoleår, samt http://www.tpoe.dk/
Tølløse Slots Efterskole http://www.slottet.dk/
Elverdamsskolen. www.elverdamsskolen.dk
Vi opretter en venteliste til evt interesserede.
Henvendelse til: Merete Skov-Hansen
Merete @skov.mail.dk